Ouders Algemeen

Printervriendelijke versie

Een opname in het ziekenhuis is best ingrijpend voor uw kind en voor uzelf. Een goede, leeftijdsgerichte voorbereiding van uw kind is erg belangrijk voor een positief en prettig verloop van de ziekenhuisopname. Ook achteraf is dit van groot belang voor een goede verwerking van het hele opnameproces. Een kind dat via de voorlichting in het ziekenhuis of de website al een keer de afdeling heeft gezien, herkent bij een daadwerkelijke opname al een heleboel. Het kind is hierdoor minder angstig en kan beter met de situatie omgaan. Hoe u uw kind goed kunt voorbereiden op zijn of haar ziekenhuisopname, leest u in de pagina Minder bang is minder pijn. Ook de pagina’s over onderzoeken en over handige websites en boeken kunnen u helpen bij de voorbereiding.

Meenemen naar de opname

 • Geldig inschrijvingsbewijs van uw ziektekostenverzekeraar (pasje/polis)
 • Identiteitsbewijs van u en uw kind
 • Medicijnen die uw kind gebruikt (graag in de originele verpakking), ook de inhalers
 • Eventueel eigen drinken/ijsjes als uw kind allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen
 • Eigen flesje, drinkbeker (graag van naam voorzien)
 • Knuffel, speelgoed, eventueel fopspeen/knuffeldoekje 
 • Sloffen, eventueel badjas
 • Extra ondergoed
 • Zo nodig luiers
 • Eventueel mobiele telefoon, gameboy, fototoestel (op eigen risico)
 • Waardevolle spullen kunt u veilig opbergen in een afgesloten kast op op de afdeling.

Pijn en pijnbestrijding tijdens opname
Bij MC Groep nemen we pijnbestrijding serieus en werken we vanuit een gestructureerde aanpak. U leest er meer over op de pagina Pijn & Pijnbestrijding.

Dagopname in MC Emmeloord
Ingrepen bij kinderen (bijvoorbeeld keelamandel-operatie en trommelvliesbuisjes zetten) worden gedaan op de locatie MC Emmeloord. Om uw kind hier op voor te bereiden, kunt u samen alvast de foto's met uitleg bekijken.

Ziekenhuisopname in MC Zuiderzee
Wordt uw kind opgenomen op de locatie MC Zuiderzee, dan kunnen u en uw kind hier de foto's met uitleg bekijken.

Afspraken op de kinderafdeling
Om de opname van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we op de kinderafdeling vaste afspraken. Bijvoorbeeld dat u als ouders bij uw kind op de afdeling kunt blijven, over het eten en drinken op de afdeling, de speelkamer en televisie kijken, en nog veel meer.
Op de pagina Afspraken op de Kinderafdeling leest u er alles over.

Weer naar huis
De verpleegkundige bekijkt wanneer uw kind weer naar huis kan. Als dat nodig is, komt ook de behandelend arts nog even langs.
Afspraken voor de poliklinische controle krijgt u van de verpleegkundige. U krijgt ook richtlijnen voor eventueel medicijngebruik, het weer naar schoolgaan, het buiten spelen of voor het mogen zwemmen.
Een ziekenhuisopname is vaak een ingrijpende gebeurtenis voor uw kind. Het is daarom goed om samen de gebeurtenissen te verwerken. Tips en adviezen hiervoor leest u hier.

Kinderthuiszorg
Sinds een aantal jaren zijn in Nederland behalve gewone thuiszorginstellingen, ook organisaties actief die zich gespecialiseerd hebben in de thuiszorg voor kinderen. Speciaal hiervoor opgeleide kinderverpleegkundigen verzorgen, begeleiden en ondersteunen ouders met de hulp aan hun acuut of chronisch ziek kind (tussen de 0-18 jaar) in zijn eigen vertrouwde omgeving. Deze Kinderthuiszorg kan kortdurend zijn na een ziekenhuisopname of langdurend als ondersteuning bij de dagelijkse zorg aan een (ziek) kind met een (geestelijke/ lichamelijke) beperking.

Onze visie & uw rechten
Op de Kinderafdeling staat het welzijn van uw kind voorop. We werken vanuit een duidelijke visie. In ons ziekenhuis hebben we ook heldere afspraken over de rechten van uw kind en van u als ouder of verzorger.

Folders

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.