Voorlichtingsbijeenkomst

Printervriendelijke versie

Voorlichting over de operatie of behandeling

Een opname in het ziekenhuis en/of een (geplande) operatie is een bijzonder ingrijpende gebeurtenis voor uw kind en ook voor u als ouder. Om u al van tevoren een idee te geven wat u op de dag van de opname kunt verwachten, geven wij voorlichting. Zo kunt u samen met uw kind al een keer de afdeling bekijken en krijgt u foto’s over een dagopname te zien. Onze pedagogisch medewerkers verzorgen deze voorlichting. Zij zullen alles uitleggen aangepast aan de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van uw kind. Verder bestaat de mogelijkheid om vragen over de opname te stellen en kan uw kind zich al vertrouwd maken met verschillende ziekenhuisattributen. Zoals een operatieshirt, operatiepyjama, mondkapje, operatiemuts, anesthesiemasker, enzovoort.
Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen die goed op een ziekenhuisopname voorbereid zijn, minder angstig en minder zenuwachtig op de dag van de echte opname reageren en de ervaring achteraf sneller verwerken. Ook voor ouders  neemt het veel spanning en onzekerheid weg. Deelname aan een voorlichtingsmoment is dan ook een essentieel en belangrijk onderdeel van een goede voorbereiding.

De voorlichting is bedoeld voor kinderen van alle leeftijden (die een geplande operatie moeten ondergaan) en hun ouders.

Kinderen die om een andere reden opgenomen moeten worden, kunnen een op hun situatie aangepaste voorlichting krijgen. U kunt hiervoor een individuele afspraak maken met de pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling.

Afspraak voor voorlichtingsmiddag
Als u bij de poli een afspraak maakt voor het intakegesprek bij de anesthesist (slaapdokter), wordt er een afspraak voor de voorlichting gepland. Als u nog vragen over de operatie zelf heeft, neem dan gerust voor de opnamedatum nog contact op met uw arts die de operatie uitvoert.

Wilt u deze voorlichting op een ander moment of heeft u vragen, dan kunt u het beste even contact opnemen met de Kinder- en Tienerdagbehandeling. De verpleegkundige of pedagogisch medewerker kan u dan verder helpen. Het telefoonnummer van de Kinder- en Tienerdagbehandeling van MC Emmeloord is (0527) 637 416.

Voorlichting MC Zuiderzee
In MC Zuiderzee (Lelystad) wordt de voorlichting verzorgd door een pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling. De voorlichting is op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13:30-14:00 uur en van 14.00-14:30 uur. U mag met uw kind plaatsnemen in de centrale hal, u wordt daar opgehaald.
Als u vragen heeft, dan kunt u het beste even contact opnemen met de Kinderafdeling. Eén van de pedagogisch medewerkers kan u dan verder helpen. Het telefoonnummer van de Kinderafdeling van MC Zuiderzee is (0320) 271 332.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.