Publicaties

Printervriendelijke versie

Met grote regelmaat verschijnt onze zorgbijlage Flevoland Gezond in de Flevopost die huis aan huis wordt verspreid in geheel Flevoland. De krant en de zorgbijlage worden goed gelezen door de inwoners van Flevoland. Aan de orde komen interviews met onze zorgverleners en patiënten, achtergronden en nieuws over de ziekenhuizen en polikliniek van MC Groep.

Zorgbijlagen van 2018

Zorgbijlagen van 2017 

Zorgbijlagen van 2016


Zorgbijlagen van 2015

Zorgbijlagen van 2014

Zorgbijlagen van 2013

 

 

Zorgbijlagen van 2012

Zorgbijlagen van 2011

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.