Dagverpleging

Printervriendelijke versie

De medewerkers van de afdeling Dagverpleging bieden patiënten een aantrekkelijke zorgomgeving waar kwalitatief hoogwaardige zorg geleverd wordt. Wij streven naar een klimaat waarin u zich veilig, gerespecteerd en begrepen voelt.

Een ziekenhuisopname is een ingrijpende gebeurtenis. Wij willen u daarom vooraf zo goed mogelijk informeren over de medische behandeling en de voorzieningen in MC Emmeloord. Zo kunt u zich thuis alvast een beeld vormen van de gang van zaken in het ziekenhuis, welke voorbereidingen u kunt treffen en hoe de opname verloopt.

Korte opname
Op de afdeling Dagverpleging in MC Emmeloord worden kleine ingrepen en operaties verricht, waarbij het nodig is dat u na de ingreep nog enkele uren in het ziekenhuis verblijft. De verpleegkundigen kunnen u de zorg bieden die u daarbij nodig heeft. Normaal gesproken kunt u in de loop van de dag weer naar huis.

De afdeling beschikt over 22 bedden. Deze zijn verdeeld over 1, 2 en 4 persoonskamers.
Ook hebben wij een familiekamer/dagverblijf waar de familie kan verblijven totdat zij de patiënt naar huis kunnen brengen.

Het team dagverpleging Emmeloord bestaat uit verpleegkundigen, secretaressen en Focuszorgondersteuners. Om alles in goede banen te leiden, werken zij nauw samen met het team van de operatieafdeling en de poliklinieken. Het team op de afdeling krijgt ondersteuning van vrijwilligers.

Maaltijdverstrekking
Op de dagverpleging in MC Emmeloord krijgt u een broodmaaltijd aangeboden.

Bezoek
Op de afdeling Dagverpleging hanteren wij geen bezoektijden. Familie of mensen die u begeleiden, kunnen bij u blijven tot het tijdstip van de ingreep of behandeling. Daarna verlaten zij de afdeling zodat er voldoende rust en privacy is voor alle opgenomen patiënten.

Contactpersoon
De verpleegkundige belt uw contactpersoon direct na de ingreep om te vertellen hoe het is gegaan. Als u naar huis mag, belt de verpleegkundige opnieuw uw contactpersoon om door te geven dat u opgehaald kan worden. Hij/zij kan de auto tijdelijk voor de ingang van het ziekenhuis parkeren. Om u naar de auto te brengen, adviseren wij uw contactpersoon om een rolstoel te gebruiken. Deze staan in de centrale hal van het ziekenhuis bij de draaideur. Het gebruik is gratis. Wilt u na gebruik de rolstoel weer terugbrengen.

Goed voorbereid op uw opname in het ziekenhuis
Veilige zorg is een zaak van ons samen. Uiteraard is goede en veilige zorg de verantwoordelijkheid van de zorgverlener. Maar als patiënt of familie kunt u zelf ook een belangrijke rol spelen in het voorkómen van ongevallen en vergissingen tijdens het zorgproces. De landelijke patiëntveiligheidskaart biedt u hiervoor handige tips die u in het contact met de zorgverlener kunt gebruiken. U krijgt de patiëntveiligheidskaart bij uw opname op de verpleegafdeling.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.