Prijslijst & facturen

Printervriendelijke versie

Zorgverzekeringen 2018
Voor 2018 verwacht MC Groep wederom met alle zorgverzekeraars afspraken te maken. Wij hopen dit binnenkort te kunnen bevestigen. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.

Zorgverzekeringen 2017
Voor 2017 heeft MC Groep met alle verzekeraars afspraken gemaakt.

Tarieven 2016

MC Groep vindt het belangrijk dat patiënten vooraf weten wat een behandeling kost en maakte om die reden, als eerste ziekenhuis in Nederland, haar gecontracteerde tarieven voor het jaar 2016 openbaar. 

Het ziekenhuis hanteert 2 soorten tarieven; de gecontracteerde tarieven en de passantentarieven. Beide tarievenlijsten kunt u hieronder vinden.

Gecontracteerde tarieven
Elk jaar onderhandelt het ziekenhuis met de zorgverzekeraars over alle behandelingen en de tarieven die het ziekenhuis betaald krijgt van de zorgverzekeraar.

NB. Niet alle behandelingen die in de prijslijst zijn opgenomen, worden aangeboden binnen MC Groep.

Prijslijst passanten

Een passantentarief wordt gehanteerd als het ziekenhuis voor de betreffende behandeling geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. Dit is uiteraard ook het geval als u niet verzekerd bent of als u niet woonachtig in Nederland bent. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling maar gedeeltelijk vergoedt. Op Independer.nl vindt u een overzicht van de pakketten van alle verzekeraars.

De prijslijst passanten voor 2018 verschijnt binnenkort op deze pagina. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt nagaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.

Prijslijst passanten 2017 (geldig voor het gehele kalenderjaar 2017)

Prijslijst passanten 2016 (geldig voor het gehele kalenderjaar 2016)

Prijslijst passanten 2015 (geldig voor het gehele kalenderjaar 2015).

Voor een aantal behandelingen heeft de overheid bepaald dat deze onverzekerd zijn, deze komen voor rekening van de patiënt (bijvoorbeeld spataderen of sterilisatie). Sommige verzekeraars bieden voor deze onverzekerde zorg een aanvullende verzekering aan, waardoor de behandeling toch vergoed kan worden. Voor onverzekerde zorg wordt het passantentarief gehanteerd.

Vragen over tarieven
Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling. Geef bij vragen over tarieven altijd aan dat het een locatie van MC IJsselmeerziekenhuizen BV betreft (MC Zuiderzee, MC Emmeloord of MC Dronten).

Heeft u vragen over de tarieven van niet-gecontracteerde zorg of van zorg die niet vergoed wordt door uw verzekering? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgregistratie via (0320) 271145 of DBCenValidatie@mcgroep.com.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat u een eigen risico betaalt als u ziekenhuiszorg (dus ook laboratoriumonderzoek) krijgt die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor 2018 is dit eigen risico in Nederland vastgesteld op 385 euro. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen.

 

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.