Stages

Printervriendelijke versie

MC Groep is een leerbedrijf voor verschillende beroepsopleidingen, erkend door de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Jij, als student, hebt een frisse kijk op de zorg en bezit de nieuwste kennis. Jouw enthousiasme voor het zorgberoep willen we stimuleren bij MC Groep door je te begeleiden en voor te bereiden op de praktijk. Maak dus snel kennis met MC Groep en bekijk de diverse opleidings- en stagemogelijkheden die wij bieden.

Verpleegkundige stages
Zit je in het derde of vierde leerjaar van een verpleegkundige beroepsopleiding op MBO- of HBO-niveau, dan biedt MC Groep stagemogelijkheden.

Wij werken samen met het ROC Landstede in Lelystad en het ROC De Friese Poort in Emmeloord, als het gaat om MBO Verpleegkunde. Voor de HBO Verpleegkunde werken wij samen met de Hogeschool Windesheim en de Gereformeerde Hogeschool, beiden in Zwolle en met de Hogeschool in Utrecht en Windesheim Flevoland. Voor deze zes onderwijsinstellingen hebben we gemiddeld 60 stageplekken ter beschikking.

Volg je de opleiding bij een van bovengenoemde onderwijsinstellingen en heb je belangstelling voor een stageplaats bij MC Groep, neem dan contact op met je stagebegeleider.

Ook voor geneeskunde studenten bieden we plaatsen voor de praktijkstage Zorg in samenwerking met het VU in Amsterdam. Bij het stagebureau van deze opleidingsinstituten kun je informeren naar de stageplekken bij MC Groep. Helaas kunnen we aanvragen vanuit andere opleidingensinstituten niet in behandeling nemen.

Paramedische en overige stages:
Uiteraard hebben we ook stagemogelijkheden op paramedisch, administratief, technisch, financieel of andere gebied. Heb je hier interesse in? Stuur dan een e-mail naar OVT@mcgroep.com. Vermeld hierin duidelijk de volgende informatie:
• Wat is de richting van je studie?
• In welke periode wil je stage lopen?
• Voor hoeveel uren in de week wil je stage lopen?
• Wat is het doel van je stage?
• Aan welke eisen moet de stage volgens je opleiding voldoen?
Na beoordeling van je aanvraag, bekijken we of we een geschikte stageplaats voor je hebben.

Studeer je verloskunde?
We hebben afspraken over stageplaatsen gemaakt met de de Academie Verloskunde, locatie Groningen en de Katholieke Hogeschool Kempen in Turnhout, Belgiё. Bij hun stagebureau kun je meer informatie opvragen over de stages bij MC Groep. Aanvragen van andere opleidingen kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Krijg ik een stagevergoeding?
Voor de duur van je stage gaan wij een stageovereenkomst met je aan en ontvang je een stagevergoeding als er voldaan wordt aan de voorwaarden die in de CAO ziekenhuizen zijn vastgelegd. Voorafgaand aan je stage vindt er een matchgesprek plaats.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.